Domain@tCost
27 July 2021  

HOME
 
Domain@tCost  ad

ผลกระทบจากการเปิดเสรีบริการรับจดโดเมนเนม
ผู้เขียน: สรพงษ์ อุนนาภิรักษ์
14 กรกฎาคม 2543

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต ทั้งในส่วนของเครือข่าย เทคโนโลยี และผู้ใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้โดเมนเนมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเข้าถึงบริการที่หลากหลายบนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น การเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ หรือ บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ ( E-mail ) ที่กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนหลายคน เป็นที่ต้องการและถูกจับจองทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และการเก็งกำไร ถึงวันนี้ โดเมนเนมที่ถูกจดภายใต้ชื่อ .com .net และ .org กว่า 20 ล้านชื่อ และที่กำลังถูกจดเพิ่มขึ้นใหม่ทุกวันอีกราว 40,000 ชื่อ ได้กลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปิดเสรีการให้บริการรับจดโดเมนเนม ซึ่งส่งผลกระทบมาสู่ธุรกิจนี้ทั้งในด้านราคาและการให้บริการ

ผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนมหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Registrar นั้นในอดีตถูกผูกขาดการให้บริการโดยบริษัท Network Solutions Inc. (NSI) ในอเมริกาแต่เพียงรายเดียว แต่การเปิดเสรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2542 ที่ผ่านมาก็ทำให้มีบริษัทผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนมที่ได้รับอนุญาตจาก ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - องค์กรกลางที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2541 เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการออกกฎระเบียบ ใบอนุญาต และการจัดสรร IP Address และ Domain Name ที่ใช้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) เข้ามาแข่งขันให้บริการถึงกว่า 50 รายในปัจจุบัน และนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่ยังไม่เปิดให้บริการอีกเกือบ 70 รายทั่วโลก

การเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนมอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาค่าบริการ ซึ่งแต่เดิมถูกตรึงอยู่ที่ $35 ต่อปี (ด้วยเงื่อนไขการจด $70 ต่อ 2 ปีแรก และ $35 สำหรับปีต่อๆ ไป ซึ่งเป็นระดับราคาของ NSI และยังใช้อยู่ถึงปัจจุบัน) ลงมาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ยประมาณ $25 ต่อปี (ปัจจุบันราคาค่าบริการจดโดเมนเนมจะอยู่ระหว่าง $15-$35 ต่อปี โดยที่สามารถเลือกจดได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี)

นอกจากผลที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากค่าบริการที่ลดต่ำลงแล้ว คุณภาพการให้บริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยตรงก็เกิดขึ้นตามมาด้วย จากเดิมที่การให้บริการถูกผูกขาดไว้โดยผู้ให้บริการเอกชนเพียงรายเดียว มาเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการกว่า 50 รายในปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลาง เมื่อผู้ให้บริการมีมากขึ้น ผู้บริโภคก็มีโอกาสเลือกมากขึ้น ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจดโดเมนเนมกับผู้ให้บริการรายใด สามารถที่จะเลือกจดได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี (ในอดีตถูกจำกัดให้จดครั้งแรก 2 ปี และต้องต่อสัญญาแบบปีต่อปี) นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่น (Domain Transfer) ได้ทันที หากไม่พอใจในการบริการของผู้ให้บริการรายเดิม ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผู้ให้บริการแต่ละรายพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้บริการ

แม้ว่าการลดลงของราคาค่าบริการจดโดเมนเนม ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี จะเริ่มฉายแววออกมาให้เห็นว่าระดับราคาเริ่มที่จะก้าวเข้ามาสู่จุดต่ำสุด ซึ่งไม่อาจลดลงได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ให้บริการรับจดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบกลยุทธ์ทางด้านการตลาด เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และกลยุทธ์ทางด้านการให้บริการก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นหัวใจของการให้บริการรับจดโดเมนเนมในปัจจุบัน แต่ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากการเปิดเสรีการให้บริการรับจดโดเมนเนมในครั้งนี้ ก็คงหนีไม่พ้นผลประโยชน์ต่างๆ ที่จะตกไปสู่ผู้บริโภคอย่างไม่ต้องสงสัย


ยังมีบทความดีๆรอให้คุณอ่านอยู่อีกมากครับ
 Copyright © 2000-2007 Infonova Co., Ltd. All rights reserved.   

• แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
• ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
• บริการ NetRedirection
• ค่าบริการจดโดเมนเนม
• การชำระค่าบริการBest View in

800 x 600
Medium Text Size