Domain@tCost
15 June 2021  

HOME
 
Domain@tCost  ad

NameZero ชื่อนี้เป็นศูนย์(สูญ)???
ผู้เขียน: สรพงษ์ อุนนาภิรักษ์
25 กรกฎาคม 2543

เนื่องจากผมได้รับ mail จากหลายท่านที่ฝากเข้ามาถามเรื่องของ namezero.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์แห่งหนึ่งในอเมริกาที่ให้บริการ free โดเมนเนม (.com, .net และ .org) ซึ่งน่าสนใจมาก แต่ก่อนที่คุณจะรีบไปจดโดเมนเนมที่คุณอยากได้ ลองอ่านบทความนี้ต่อจนจบแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ

namezero.com ให้บริการรับจดโดเมนเนมฟรีจริงๆ ครับ โดยต้องเข้าไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน ซึ่งมีเงื่อนไขว่าสมาชิกแต่ละรายจะจดโดเมนเนมได้เพียงชื่อเดียวเท่านั้น และจะต้องยอมรับให้มีการลงโฆษณา(ติด banner)ไว้ในเว็บไซต์ของสมาชิกโดยจะทำเป็นเฟรมอยู่บริเวณส่วนล่างของเว็บ ลองดูตัวอย่างได้ ที่นี่ ครับ และสำหรับโดเมนเนมใหม่ที่เพิ่งจด ทาง namezero ก็จะจัดทำหน้า parking ให้ในลักษณะของ web directory ดังนี้ ครับ

ในส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูลหรือ hosting สมาชิกจะต้องจัดหาเอง (namezero จะให้เฉพาะส่วนของ parking ในหน้าแรกเท่านั้น) โดยอาจใช้บริการของ free hosting ก็ได้ ซึ่งต้องมีการแจ้งให้ทาง namezero ทำ url forwarding ให้ เพื่อให้สามารถเรียกดูเว็บไซต์ของสมาชิกผ่านทางชื่อ .com .net หรือ .org ที่จดขึ้นใหม่

namezero จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนให้ทั้งหมด รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนให้ด้วย โดยจดในนามของ namezero ซึ่งสมาชิกจะเป็นผู้รับสิทธิ์จากบริษัทให้เป็นผู้ใช้งานโดเมนเนมที่ได้จดไว้ จนกว่าจะมีการแจ้งย้ายหรือยกเลิก โดยบริษัทมีนโยบายที่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโดเมนเนมดังกล่าวหากไม่ได้รับการอนุญาตหรือร้องขอจากสมาชิก หรือหากสมาชิกยังไม่ได้กระทำการใดอันถือเป็นการละเมิดข้อตกลง (แม้ว่า namezero จะแจ้งไว้ใน FAQ ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของ เนื่องจาก namezero เป็นคนจด ขณะที่คุณเป็นผู้ได้รับสิทธ์ในการใช้ แต่หากพิจารณาตามกฎหมายแล้ว namezero จะเป็นเจ้าของและผู้ดูแลโดเมนเนมทั้งหมด แม้ว่าคุณจะเป็นผู้คิดชื่อดังกล่าว เนื่องจากในฐานข้อมูลของ InterNIC ซึ่งเก็บข้อมูลของโดเมนเนม ชื่อและที่อยู่ของ registrant หรือเจ้าของโดเมนเนมระบุเป็นของ namezero.com ลองดูตัวอย่างการตรวจสอบผ่านระบบ whois ของ Network Solutions ได้ ที่นี่ ครับ)

สมาชิกสามารถย้าย (transfer) โดเมนเนมที่มีอยู่ไปจดกับผู้ให้บริการรับจดรายอื่นเมื่อใดก็ได้ โดยส่งรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันการย้ายไปที่ domain@nameserver.com (แม้ว่าในเอกสารคำแนะนำจะบอกให้แจ้งไปที่ memberservice@nameserver.com แต่คุณ Teri ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการตอบข้อซักถามของ namezero ได้แจ้งไว้ใน Topic หนึ่ง ใน Message Board ว่าทั้งสองส่วนทำงานแยกกันโดยสิ้นเชิง สมาชิกจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่ email แรกเท่านั้น คำขอถึงจะได้รับการพิจารณา) โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการย้าย $14.95 อ่านรายละเอียดได้ ตรงนี้ ครับ

คุณอาจรอจนครบ 1 ปี จากนั้นจึงจะมีโอกาสที่จะเลือกว่าจะต่ออายุต่อไป (ปีต่อปี) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือย้ายโดเมนเนมออกไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้จะต้องแจ้ง DNS ใหม่ที่จะย้ายไปด้วย ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 สัปดาห์ โดยไม่คิดค่าบริการ

อย่างไรก็ดี มีบางปัญหาในเรื่องของการย้ายโดเมนเนมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า namezero.com มีเจตนาที่จะโกงลูกค้า หรือคนที่ post เข้ามาร้องเรียน เป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่ คุณสามารถอ่านตัวอย่างข้อความร้องเรียนดังกล่าวและคำชี้แจงจาก namezero ที่เราหยิบยกขึ้นมาจาก Message Board ของ namezero ได้ ที่นี่

และนี่เป็นข้อมูลบางส่วนของ namezero ที่ webmaster ของ www.fflegend.com post เข้ามา ซึ่งอาจช่วยคุณในการประเมินว่า namezero.com นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ คลิ๊กที่นี่

บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวอ้างหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรใด เพียงแต่ต้องการนำเสนอแง่มุมของการให้บริการที่หลายคนยังข้องใจสงสัย อย่างไรก็ดีสำหรับกรณีของ namezero นี้ หากจะวิเคราะห์ให้ลึก ก็ยังคงมีคำถามคาใจอยู่หลายประการ คือ
      1. หากวันหนึ่งเว็บไซต์ที่จดโดยใช้โดเมนเนมของ namezero ได้รับความนิยมจนทำให้โดเมนเนมนั้นมีมูลค่าสูงลิ่วในตลาด จะมีการทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคืนหรือไม่ เพราะไม่ว่าเวลาใด namezero.com ก็ยังคงเป็นเจ้าของโดเมนเนมทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการมีสิทธิ์โดยชอบธรรมทางกฎหมายที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขายโดเมนเนมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
      2. หากวันหนึ่งมีการเปลี่ยน banner โฆษณาจาก namezero.com ไปยัง sponsor หรือผู้ประกอบการที่ต้องการทำโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกของ namezero (namezero อ้างว่าปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ถึง 500,000 ราย) เจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้นจะมีสิทธิ์ที่จะกลั่นกรองความเหมาะสมของโฆษณาที่จะมาแสดงบนเว็บไซต์ของตนหรือไม่
      3. แม้ว่าคุณจะสามารถเขียน script เพื่อที่จะตัดส่วนของโฆษณาด้านล่างออกไป (ดังที่สมาชิกหลายคนกำลังทำอยู่) แต่นั่นก็หมายถึงการละเมิดข้อตกลงที่คุณได้มีการยอมรับไว้ในตอนต้นของสัญญา ซึ่ง namezero ก็สามารถที่จะตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกและยึดโดเมนเนมของคุณกลับได้ทันที
      4. แม้ว่า namezero จะให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการโอนย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการรับจดรายอื่น แต่ก็ยังคงมีสมาชิกหลายรายร้องเรียนว่าหลังจากที่ได้ทำการโอนเงินไปให้แล้ว กลับไม่ได้รับคำตอบหรือการดำเนินการใดๆ จาก namezero หรือในบางกรณีที่ได้รับการยืนยันการย้ายจาก namezero แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับมีปัญหาว่าชื่อโดเมนดังกล่าวถูกย้ายกลับไปชี้ยังเว็บไซต์ของ namezero หรือเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าเจ้าของโดเมนเนมยังคงเป็น namezero เช่นเดิม

ทั้งหมดนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละบุคคลที่จะตัดสินกันนะครับ หากคุณต้องการจดโดเมนเนมและมีเว็บไซต์ส่วนตัวสักแห่งหนึ่งไว้ใช้ทำอะไรที่ไม่จริงจังนัก namezero อาจเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง แต่หากคุณคาดหวังที่จะทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์อย่างจริงจัง คุณคงต้องคิดให้หนักหน่อย เพราะมันหมายถึงการที่จะต้องแบกรับภาระความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเมื่อเทียบกับมูลค่าธุรกิจทั้งหมดของคุณ.. เราหวังว่าบทความนี้จะสามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่โต้อยู่บนคลื่นอินเตอร์เน็ตแห่งนี้เช่นเดียวกัน

ขออภัยสำหรับหลายๆ link ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในส่วนของ Forum ที่จำเป็นต้อง log in เข้าชมในปัจจุบัน รวมทั้งหน้า parking ซึ่งปัจจุบันเจ้าของเว็บไซต์ได้นำ content มาลงแล้ว เราคงต้องปล่อยไปตามกลไกของเวลา ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามอ่านบทความนี้มาโดยตลอดครับ ..จากใจผู้เขียน


ยังมีบทความดีๆรอให้คุณอ่านอยู่อีกมากครับ
 Copyright © 2000-2007 Infonova Co., Ltd. All rights reserved.   

• แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
• ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
• บริการ NetRedirection
• ค่าบริการจดโดเมนเนม
• การชำระค่าบริการBest View in

800 x 600
Medium Text Size