Domain@tCost
27 July 2021  

HOME
 
Domain@tCost  ad

.BIZ โดเมนเนมสำหรับธุรกิจ
ผู้เขียน: สรพงษ์ อุนนาภิรักษ์
30 ตุลาคม 2544

หลังจาก NeuLevel ซึ่งเป็น registry ที่ได้รับสัมปทานจาก ICANN ในการดูแลชื่อโดเมน .biz ได้เลื่อนกำหนดการเปิดบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวสำหรับสาธารณะออกไป จากวันที่ 1 ตุลาคม 2544 มาเป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 ก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความพร้อมในการเปิดให้บริการของ registry รายใหม่นี้ เช่นเดียวกับ Afilias ซึ่งได้นำร่องเปิดให้บริการชื่อโดเมน .info ก่อนหน้ามาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการรักษาเสถียรภาพของระบบ เพื่อรองรับฝูงชนจากทั่วโลกที่ได้แห่เข้ามาจดชื่อโดเมนใหม่ในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการ จนต้องหยุดพักการให้บริการเป็นช่วงๆ ซึ่งกว่าจะตั้งหลักได้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ 1 สัปดาห์ แม้ว่าจะมีศักยภาพและความพร้อมที่อาจจะเรียกได้ว่ามากที่สุดในจำนวน registry ทั้งหมดที่ดูแลชื่อโดเมนที่ ICANN ประกาศออกมาใช้ใหม่ทั้ง 7 ประเภท .. อย่างไรก็ดี ล่าสุด Doug Armentrout, CEO ของ NeuLevel ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างมั่นใจว่าระบบมีความพร้อมเต็มที่ โดยตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทาง NeuLevel ได้ activate ชื่อโดเมน .biz ไปแล้วเป็นพันชื่อต่อวัน ในขณะที่ Jeffrey E. Ganek ซึ่งเป็นประธานฝ่ายบริหารของ NeuStar, Inc. ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NeuLevel ก็ออกมาให้ข่าวสนับสนุนว่าผลการทดสอบระบบในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างน่าพอใจ สามารถรองรับการจดทะเบียนแบบ realtime ในระดับแสนชื่อต่อชั่วโมงได้อย่างสบาย และก็คงจะทดสอบระบบต่อไปจนกว่าจะเปิดบริการเต็มรูปในเดือนหน้า ซึ่งก็คงจะต้องรอดูวันเปิดบริการจริงกัน ก็หวังว่าเจ้าของธุรกิจชาวไทยก็คงพอจะอุ่นใจได้บ้าง..

ชื่อโดเมนประเภท .biz นี้ ถูกประกาศออกมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ที่ประสบปัญหาในการหาชื่อโดเมนที่ตรงกับชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า หรือผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อนำมาใช้กับเว็บไซต์ที่จะเป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าหรือกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันไม่สามารถหาชื่อโดเมนที่เป็น .com ซึ่งยังว่างอยู่ได้ง่ายนัก เพราะส่วนใหญ่มักถูกจดไปแล้ว โดยเฉพาะชื่อที่สั้น จดจำง่าย และสามารถสื่อถึงชื่อหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยตรง ดังนั้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว ชื่อโดเมน .biz จึงมีเงื่อนไขข้อจำกัดการใช้งานเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อโดเมนประเภทอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการนำไปใช้งาน โดยระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้อง "นำไปใช้กับเว็บไซต์ทางธุรกิจหรือการค้าที่มีเจตนาในการใช้งานโดยสุจริตเท่านั้น" (bona fide business or commercial use) ซึ่งหมายความว่าชื่อโดเมน .biz ที่จดไปนี้จะต้องถูกนำไปใช้งานกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรธุรกิจการค้าต่างๆ เพื่อค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เท่านั้น โดยไม่สามารถจดมาเก็บไว้เฉยๆ เพื่อเก็งกำไร ให้เช่า ขายต่อ หรือกีดกันคู่แข่งทางการค้า หรือนำมาใช้กับเว็บไซต์ส่วนตัว ซึ่งจะส่งผลให้ชื่อโดเมนถูกจดไว้โดยไม่ได้ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับชื่อโดเมน .com หลายๆ ชื่ออย่างที่เคยเป็นมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทางปฏิบัติจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการตรวจสอบชื่อโดเมนทุกชื่อก่อนทำการจดทะเบียนในลักษณะเดียวกับการจดทะเบียน .co.th ของไทยในปัจจุบัน แต่ก็จะมีการเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่นสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ในชื่อโดเมนได้ โดยใช้ RDRP (Restrictions Dispute Resolution Policy) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจาก UDRP ที่ใช้ในการระงับข้อพิพาทจากชื่อโดเมนกลุ่ม gTLD เดิม หากมีหลักฐานพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่า ชื่อโดเมน .biz ที่ถูกจดไปแล้วนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ก็น่าจะพอทำให้บริษัทต่างๆ ที่เคยกลุ้มใจกับการค้นหาชื่อดีๆ มาทำเว็บไซต์พอจะสบายใจขึ้นได้บ้าง

สำหรับขั้นตอนการเปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .biz นั้น ทาง NeuLevel ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

IP Claim Service submission period ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ 21 พ.ค. - 6 ส.ค. 44 โดยผู้ที่ต้องการจดชื่อโดเมนจะต้องทำการยื่นคำร้องรักษาสิทธิ์ทิ้งไว้ เพื่อรอการตรวจสอบในช่วงที่ 2 โดยจะต้องส่งหลักฐานแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ เช่น ชื่อของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการจดเป็นชื่อโดเมน รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว วันที่ทรัพย์สินทางปัญญานั้นถูกใช้เป็นครั้งแรกในธุรกิจ สถานภาพของทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศที่ทรัพย์สินทางปัญญาถูกใช้เป็นครั้งแรก บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในการจัดการเรื่องการอ้างสิทธิ์ ฯลฯ ซึ่งการยื่นคำร้องนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับทาง registrar $90 (ไม่สามารถเรียกคืนได้) โดยชื่อที่ได้ยื่นขออ้างสิทธิ์เข้าไปก่อนก็จะถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้หากมีบริษัทอื่นยื่นขออ้างสิทธิ์ในชื่อโมนเดียวกันเข้าไปในช่วงนี้ หากผ่านขั้นตอนตรวจสอบทางเอกสารได้ ก็จะได้รับการเก็บข้อมูลลงในระบบการจดทะเบียนเช่นกัน โดยเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือ

Domain Name Application (ตั้งแต่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ย. 44) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ยื่นคำร้องรักษาสิทธิ์ไว้แล้ว สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ยื่นขอไว้ได้ โดยจะต้องจดอย่างต่ำ 2 ปี (สำหรับครั้งแรก) ซึ่งเมื่อถึงวันสุดท้ายชื่อโดเมนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อก็จะได้รับการจดทะเบียน ส่วนในกรณียื่นคำร้องเอาไว้แต่ไม่ได้ยื่นขอจด หากมีคนจดชื่อที่ยื่นรักษาสิทธิ์ไว้ ผู้ที่จะจดก็จะได้รับการแจ้งเตือน โดยถ้าตัดสินใจจะจด ชื่อโดเมนนั้นก็จะถูกนำเข้าไปรวมกับชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกันเพื่อรอการสุ่ม (ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะมีเจ้าของได้เพียงรายเดียวเท่านั้น) ซึ่งชื่อที่ได้รับการจดก็จะถูก On-Hold ไว้ 30 วัน (Cooling-Off Period) โดยในช่วงดังกล่าวผู้ที่ยื่นรักษาสิทธิ์ไว้จะได้รับแจ้งข้อมูล WHOIS ของผู้จด และจะสามารถใช้ STOP (Start-up Trademark Opposition Policy) ซึ่งคล้ายกับ UDRP (แต่กระชับกว่า) ในการฟ้องร้องได้ หากผู้ที่จดได้จดโดยมีเจตนามิชอบและส่งผลต่อสิทธิ์ในการแสวงประโยชน์ทางกฎหมายของผู้ที่ได้ยื่นคำร้องรักษาสิทธิ์ไว้

สำหรับในขั้นตอนสุดท้าย (Registry Live) คือการเปิดให้สาธารณะจดได้โดยเสรีตามหลัก "จดก่อน-ได้ก่อน" นั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 ครับ (00:00:01 EST หรือประมาณเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทย) ถ้าสนใจก็ลองติดตามจากหน้าเว็บไซต์ของ Domain@tCost คิดว่าคงจะสามารถเปิดให้บริการได้เช่นเดียวกับ .info ที่ได้เปิดมาแล้วก่อนหน้านี้

หากสนใจค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแวะไปที่ http://www.neulevel.com หรือ http://www.nic.biz ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ NeuLevel โดยตรง หรือที่ http://www.inta.org/news/bizfaq.shtml ของ International Trademark Association (INTA)


ยังมีบทความดีๆรอให้คุณอ่านอยู่อีกมากครับ
 Copyright © 2000-2007 Infonova Co., Ltd. All rights reserved.   

• แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
• ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
• บริการ NetRedirection
• ค่าบริการจดโดเมนเนม
• การชำระค่าบริการBest View in

800 x 600
Medium Text Size