Domain@tCost
27 July 2021  

HOME
 
Domain@tCost  ad

บอร์ด ICANN ผ่านแผนยกเครื่ององค์กร
ผู้เขียน: สรพงษ์ อุนนาภิรักษ์
18 มีนาคม 2545

ผมยังจำได้เป็นอย่างดี ถึงประสบการณ์ในการมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกเมื่อ 2 ปีก่อน ในฐานะของ Internet user คนหนึ่งใน 34,035 คนจากทั่วโลกที่ได้ร่วมลงคะแนนโหวตเลือกสมาชิกในส่วนของ At-Large Member เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบอร์ดของ ICANN แทนกรรมการส่วนหนึ่งที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปในครั้งนั้น

แม้ว่ากระบวนการเลือกตั้งจะต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก และส่วนหนึ่งก็ส่งผลให้จำนวนผู้ลงคะแนนต้องลดลงจากที่ได้มีการสมัครไว้ถึงเกือบ 60% จากสาเหตุของการที่ไม่สามารถ login เข้าระบบเพื่อลงคะแนนได้ทันเวลา แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกได้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับผิดชอบต่อองค์กรสาธารณะแห่งนี้ แม้ว่าผลที่ได้อาจไม่ถูกใจหลายๆ คน และแม้ว่าตัวแทนเขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ได้รับเลือกจะเป็นตัวเลือกอันดับสองซึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่งที่ผมเลือกไว้ก็ตาม

ปัญหาในเรื่องของการอ่อนประชาสัมพันธ์ ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ของ ICANN อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากงบประมาณใช้จ่ายที่มีจำกัด และการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน และแม้ว่าเราจะได้เห็นความพยายามของนักวิชาการในหน่วยงานรัฐบางแห่งที่เป็นสมาชิก ICANN ในส่วนของ DNSO อย่าง NECTEC และ THNIC ของไทยที่พยายามช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์กรสาธารณะแห่งนี้ แต่ความสำเร็จที่ได้ก็เป็นผลน้อยมากเมื่อเทียบกับผลสำเร็จที่ได้จากการผลักดันผ่านทางนโยบายรัฐของรัฐบาลญี่ปุ่นที่หนุนให้ Masanobu Katoh ผู้ลงสมัครชาวญี่ปุ่นสามารถเข้าไปนั่งเป็นตัวแทนภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกด้วยคะแนนสนับสนุนสูงถึง 13,913 คะแนน โดยทิ้งห่าง Lulin Gao จากจีนที่ตามมาเป็นอันดับสองไปอย่างขาดลอยถึงเกือบ 10 เท่าตัว

นี่จึงเป็นประเด็นที่ Stuart Lynn ประธานบริหารคนปัจจุบันของ ICANN หยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลหลักในการเสนอให้ทำการปฏิรูปโครงสร้างบริหารของ ICANN โดยให้โอนเสียงที่น่าจะเป็นของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกึ่งหนึ่งไปให้กับรัฐบาลของแต่ละประเทศแทน "ในเมื่อเป็นการยากที่จะได้จำนวนเสียงที่เพียงพอจากกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และเป็นการยากยิ่งกว่าที่จะได้เสียงที่มีความรู้อย่างแท้จริงในทิศทางและสถานการณ์ที่ ICANN กำลังเผชิญอยู่ อย่างนั้นแล้วการโอนเสียงนั้นไปให้รัฐบาลของแต่ละประเทศโดยตรงก็คงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยเฉพาะในด้านเงินทุนสนับสนุนที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ ICANN ซึ่งจะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในส่วนที่ยังพอแก้ไขได้" หากก้าวนี้ของ Lynn สะท้อนการสิ้นหวังต่อการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ถึงวันนี้มีเกินกว่า 500 ล้านคนไปแล้ว ยังเป็นยอมจำนนต่อการแทรกแซงของอำนาจการเมืองที่จะเข้ามามีผลต่อองค์กรไม่แสวงกำไรแห่งนี้ด้วย กระนั้นแล้วอนาคตของ ICANN ก็ยังคงต้องอยู่ในความมืดมนต่อไป..

ในการประชุมที่อัคครา ประเทศกานาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติเลือกที่จะพัฒนาแผนการปฏิรูปฉบับของ Lynn แทนการพัฒนากลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงอย่างที่เป็นอยู่ โดยเห็นว่าการพยายามดึงเสียงจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยตรงในเวลานี้อาจจะไม่ใช่ทางเลือกเดียวหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสรรหากรรมการเข้าดำรงตำหน่งในฐานะตัวแทน โดยที่ประชุมจะทำการสรุปความคืบหน้าของแผนปฏิรูปในครั้งต่อไปที่กรุงบูคาเรส ประเทศโรมาเนียในอีก 3 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมนั้น คณะกรรมการได้เห็นชอบที่จะจัดให้มีกลุ่มชุมชนที่เรียกว่า "ICANN community" ขึ้นมาเพื่อพัฒนากลไกดังกล่าว โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นกลไกที่สามารถทำงานได้จริงและเปิดโอกาสให้กับทุกๆ กลุ่มอย่างทั่วถึง ตั้งแต่กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป, กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจทั้งใหญ่และเล็ก รวมถึงองค์กรไม่แสวงกำไรและหน่วยงานรัฐต่างๆ ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีตัวแทนของรัฐบาลชาติต่างๆ เข้าร่วมมากถึง 36 ประเทศ ครอบคลุมถึง 90% ของเสียงของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด นี่จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความตื่นตัวและความพร้อมของรัฐบาลชาติต่างๆ ที่เห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกับ ICANN ตามแผนของ Lynn ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากพิจารณาจากผลการประชุมในรอบนี้ต้องถือว่า Lynn ชนะไปแล้วในกระดานแรก ซึ่งรวมถึงการที่ Lynn ปฏิเสธที่จะเสนอให้มีการยืดระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ At-Large Member ทั้ง 5 คนที่จะถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งไปในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ออกไป โดยให้เหตุผลในเรื่องข้อจำกัดและความยุ่งยากของข้อกำหนดที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย..

ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน.. อีกไม่นานเราคงจะได้รู้กันครับว่าการปฏิรูปโครงสร้าง ICANN ของ Stuart Lynn ประธานบริหารคนปัจจุบันของ ICANN ในครั้งนี้ เป็นการทำเพื่อส่วนรวมจริงอย่างที่พูดหรือไม่


ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง
Scarlet Pruitt, The Industry Standard, "ICANN fails to resolve at-large election question", (15 Mar 2002)
David McGuire, Newsbytes, "ICANN To Move Forward With Restructuring, Not Elections", (14 Mar 2002)
ComputerWire, "Governments weigh in on ICANN reform", (14 Mar 2002)
Reuters, "ICANN wary of public elections", (14 Mar 2002)
ICANN, "Preliminary Report ICANN Meeting in Accra", (14 Mar 2002)


ยังมีบทความดีๆรอให้คุณอ่านอยู่อีกมากครับ
 Copyright © 2000-2007 Infonova Co., Ltd. All rights reserved.   

• แก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
• ย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
• บริการ NetRedirection
• ค่าบริการจดโดเมนเนม
• การชำระค่าบริการBest View in

800 x 600
Medium Text Size